Na závierku občianskeho roka
nám pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Marek Tomčík.
Základom príhovoru mu bol biblický text 1K 16, 13 – 14.