Na záver občianskeho roka
Vám prinášame služby Božie
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.
Kázňou slova Božieho nám poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková