„Modlime sa k Pánu Bohu a skladajme všetky ťažkosti do jeho rúk.“

Milí bratia, milé sestry,
pokračujeme druhou časťou rozhovorov, ktorú sme urobili počas neľahkých časov pandémie koronavírusu vo svete. Postupne vám predstavujeme niekoľko ľudí žijúcich v rôznych častiach sveta. Pýtali sme sa ich na konkrétnu situáciu v krajinách, v ktorých žijú, na spôsob fungovania a opatrenia, ktoré prijali štát a cirkev v danej krajine, ako sa dokázali vysporiadať s novými podmienkami života a nakoľko ich to ovplyvnilo.

Dnes by sme vám radi predstavili Jána Sklenára, dozorcu Slovenského evanjelického a. v. zboru Krista Pána v Seabrooku (Laverton) v Austrálii.

1. Aké opatrenia prijal štát, ale aj cirkev počas pandémie koronavírusu vo vašej krajine?

Bolo zakázané stretávanie sa viac ako dvoch osôb. Musela sa dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť 1,5 metra pri stretnutiach sa s inými ľuďmi. Všetky športové aktivity, cirkevné podujatia, zasadnutia, schôdze boli zakázané. Na pohreboch a svadbách sa mohlo zúčastniť maximálne 10 osôb. Zatvorené boli všetky hotely, reštaurácie a obchody okrem tých, ktoré predávali potraviny. Rovnako boli zatvorené aj všetky parky a turistické miesta, cestovať viacej ako 50 km bolo zakázané.

2.Ako obmedzili váš život prijaté opatrenia?
Ako sme využili tento čas? Pracovali sme doma na veciach, na ktoré nebol predtým čas a teraz sa našiel.

3. Boli zrušené všetky bohoslužobné aktivity?
Všetky bohoslužobné aktivity, kde sú viac ako dve osoby, boli a sú ešte zrušené. Dúfame, že by sa mohlo v júni všetko vrátiť do starých koľají.

4. Myslíte si, že zatvorenie kostolov malo význam proti šíreniu koronavírusu?

Či to malo význam, alebo nie, vie len Pán Boh. Ako sa hovorí, dajme cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie – to nám zakázať nemôžu. Stále si môžeme čítať slovo Božie a každodenne oslavovať nášho Spasiteľa.

5. Ako vnímate rôzne možnosti a ponuky pre duchovný život, ktoré sprostredkúva cirkev počas koronavírusu?
Najprv sme začali tlačiť nedeľné kázne a posielali sme ich poštou členom nášho cirkevného zboru. Počas Veľkej noci boli služby Božie vysielané cez slovenské rádio. Pán farár Havjar nám za pomoci niektorých členov zboru každú nedeľu vysiela služby Božie pomocou služby na youtube.

6. Čo vás pandémia naučila vo vašom živote viery?
Modlime sa k Pánu Bohu a skladajme všetky ťažkosti do Jeho rúk.

ilustračné foto: pixabay.com