Všeobecný deň pokánia

Všeobecný deň pokánia

V článku  „ Rúško ako symbol?“ od br. Štefana Jahelku v týždenníku Lutherus č. 16  som našiel  zaujímavé slovné spojenie –  „všeobecný deň pokánia v evanjelickej cirkvi“. Veľmi ma zaujal. Ináč s celým článkom úplne súhlasím, toto pokladám za jediné charakterné...
Naše mamy

Naše mamy

Milan Rúfus Mama Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame. A nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame. Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší. Po každom páde znovu chodiť učí. Po každom plači...
Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) Bola nedeľa r.1919 uprostred jari po 4 rokoch 1. svetovej vojny. Nad Bratislavou sa objavilo lietadlo talianskej značky Caproni. Chvíľu krúžilo, hľadalo miesto na pristátie. Potom strmhlav padlo na zem. V lietadle zahynul Milan...
„Zložitá situácia“ – platy duchovných

„Zložitá situácia“ – platy duchovných

Farár Ján Bunčák, predseda ZED-u,  v časopise MELANCHTON 1 / 2020 sa v článku „K zákonu o financovaní cirkví“  zaoberá platmi, resp. odmeňovaním  našich duchovných, analyzuje výšku podpory cirkví zo strany štátu v jednotlivých časových obdobiach. Neuvádza, v čom vidí...
Kristus – hlava cirkvi

Kristus – hlava cirkvi

Cirkev je jedinečné spoločenstvo veriacich ľudí v Ježiša Krista. Kto chce patriť do cirkvi, môže, ak verí v Syna Božieho. Pán Boh ustanovil v cirkvi zvestovanie evanjelia a prisluhovania sviatosti. Povolal si k tomu ľudí, ktorých osvietil Duchom Božím a do srdca im...