Budujeme si slovenský Vatikán?

Budujeme si slovenský Vatikán?

Častejšie a častejšie sa rozoberá téma: Financovanie cirkvi. Z rozprávania tých skôr narodených si pamätám, že časť cirkevných majetkov sa v minulosti prenajímala a časť sa obrábala. Výnos z týchto činností bol určený na financovanie farára, prípadne učiteľa a kantora...
Putovanie s Nehemiášom

Putovanie s Nehemiášom

Denný biblický tábor Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval Cirkevný zbor ECAV Michalovce v spolupráci s Cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíri. Biblického...
Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba? Od roku 1402 do roku 1410 Hus dvakrát denne po celý týždeň kázal v pražskej Betlehemskej kaplnke. Do kaplnky sa zmestilo okolo 3-tisíc ľudí a „na Husovi“ bolo vždy plno. Chodiť na Husa bolo jednoducho „in“. To si my dnes nevieme...
Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi (Os Guinness: The last Christian on Earth) Keď sme sa pred viac ako 30 rokmi rozhodli v „nežnej revolúcii“ zobrať správu vecí verejných, na základe demokratických princípov, do vlastných rúk museli sme počítať s tým, že bude potrebný nejaký...
Mamona nespravodlivosti

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma...