Evanjelické noviny ZADARMO

Evanjelické noviny ZADARMO

Ako hovoria pragmatickí ekonómovia, nič nie je zadarmo! Ani vlaky pre našich dôchodcov a študentov, ani obedy pre naše deti v školách. Náklady znáša ten, kto o takomto „bezplatnom“ poskytovaní služieb rozhodol – štát. Štát však nemá na to iné peniaze, iba tie, ktoré...
Vízie a vizionári

Vízie a vizionári

 Je dôležité, aby napríklad vedúci predstavitelia politických strán mali vízie, v ktorých predstavia občanom – budúcim voličom – svoj obraz budúcnosti. Vízia predsedu politickej strany totiž odpovedá na otázky: Kam sa chceme dostať, alebo kam by sme sa mali dostať? Čo...