„Čo sa narodilo z tela, je telo,
a čo sa narodilo z Ducha, je Duch
.“

J 3, 6