„Uvidíte nebo otvorené
a anjelov Božích vystupovať
a zostupovať na Syna človeka.“

J 1, 51