„Bdejte a modlite sa,
aby ste neprišli do pokušenia;
duch je síce hotový,
ale telo mdlé.”

Mk 14, 38