„… ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka.
Lepšie by bolo tomu človeku,
keby sa nebol narodil
.“

Mk 14, 21