„Nesúďte podľa zovňajška,
ale súďte spravodlivo.“  

J 7, 24