„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca.
Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas,
a bude jedno stádo a jeden pastier.“

J 10, 16