„Blahoslavený,
kto by sa nepohoršil na mne.“

Mt 11, 6