„Každému, kto má, bude dané;
kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má.“

L 19, 26