„Vstaň a choď;
tvoja viera ťa zachránila
.“

L 17, 19