„Ale toto je napísané, aby ste verili,
že Ježiš je Kristus, Syn Boží,
a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene.“

J 20, 31