„Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž,
nemôže mi byť učeníkom.“

L 14, 27