„Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm,
ale o pokrm, ktorý bude pre večný život,
ktorý vám Syn človeka dá;
lebo ten potvrdil Boh Otec.“

J 6, 27