„Otče náš, ktorý si v nebesiach!
Posväť sa meno Tvoje!“

Mt 6, 9