„Kto by sa však rúhal Duchu Svätému,
nemá odpustenia naveky,
ale bude vinný večným hriechom.“

Mk 3, 29