„Z úst nemluvniatok a kojencov
pripravil si si chválu?“

Mt 21, 16