„Lebo toto je moja krv novej zmluvy,
ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov
.“

Mt 26, 28