„Žehnajte tým, čo vás preklínajú
a modlite sa za tých, čo vás potupujú.“

L 6, 28