„Ajhľa, baránok Boží,
ktorý sníma hriech sveta.“

J 1, 29