„Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril:
Čujte ma všetci a rozumejte!“

Mk 7, 14