„A na ich hriechy
a na ich neprávosti nepomyslím viacej.“

Žid 10, 17