„Ale dajte ako almužnu,
čo je vo vnútri,
a máte všetko čisté.“

L 11, 41