„Ak sa niekto nenarodí znova,
nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“

J 3, 3