„Pane, Ty vieš všetko;
Ty vieš, že Ťa milujem.“

J 21, 17n