„Od počiatku stvorenia
však stvoril ich Boh ako muža a ženu
.“

Mk 10, 6