„Či je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle;
zachrániť život alebo zabiť?“

Mk 3, 4