„A vôľa Toho, ktorý ma poslal, je,
aby som nič nestratil z toho,
čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.“

J 6, 39