„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha
nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“

J 3, 5