„Lebo povstanú falošní kristovia
a falošní proroci
a budú robiť znamenia,
aby zviedli, ak možno, vyvolených
.“

Mk 13, 22