„Choď domov k svojím
a zvestuj im,
čo ti urobil Pán
a že sa zmiloval nad tebou.“

Mk 5, 19