„Svoje zákony im vložím do sŕdc
vpíšem im ich do mysle.“

Žid 10, 16n