„Lebo mnoho je povolaných,
ale málo vyvolených
.“

Mt 22, 14