„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom
a starosťami o živobytie,
a znenazdania prikvačil by vás ten deň.“

L 21, 34