„Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne;
lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.“

Mt 19, 14