„Dajte si pozor!
Ak sa tvoj  brat previní, pokarhaj ho;
a ak učiní pokánie, odpusť mu.“

L 17, 3