„Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám,
nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám,
bude v ňom prameňom vody, prúdiacej k večnému životu.“

J 4, 14