„Tak je napísané, že Kristus musel trpieť
a tretieho dňa vstať z mŕtvych.“

L 24, 46