„Vy však nie tak!
Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší;
a vodca ako slúžiaci.“

L 22, 26