„A pozdvihli svoj hlas volajúc:
Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami!“

L 17, 13