„Majte sa na pozore, bdejte,
lebo neviete, kedy príde
čas.“

Mk 13, 33