„A Jeho milosrdenstvo s tými,
čo sa ho boja,
z pokolení na pokolenie.“

L 1, 50