„Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou
a povedal jej:
Neplač!“

L 7, 13