„Každá rastlina,
ktorú nesadil môj Otec,
bude vykorenená.“

Mt 15, 13