„I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku,
dotkol sa ho a povedal mu:
Chcem, buď čistý!“

Mk 1, 41