„Opustili ste prikázanie Božie
a pridŕžate sa podania ľudského.“

Mk 7, 8