„Boha nikdy nikto nevidel,
jednorodený Syn Boží,
ktorý je v lone Otcovom,
ten Ho známym učinil.“

J 1, 18